VietABank  
VietABank an toàn trước lỗ hỏng bảo mật OPENSSL HEARTBLEED
 
DỊCH VỤ INTERNET BANKING
 
Sử dụng dịch vụ Internet Banking VietABank, Quý khách hàng có thể sử dụng các chức năng sau:

 • Truy vấn số dư, Xem sao kê tài khoản tiền gửi thanh toán
 • Tra cứu thông tin tài khoàn tiền gửi tiết kiệm
 • Tra cứu thông tin tài khoàn vay
 • Giao dịch chuyển khoản
  • Chuyển khoản trong nội bộ VAB
  • Tạo lệnh chuyển khoản tự động (hàng tháng, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, ...)
  • Chuyển khoản liên ngân hàng trong nước
 • Thanh toán hóa đơn tiền điện
Tải về biểu mẫu đăng ký sử dụng:

Hướng dẫn sử dụng: Xem tại đây

ABOUT SSL CERTIFICATES
Vui lòng nhập vào tên và mật khẩu truy cập
 
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhấn vào đây để nhập mật khẩu bằng cách di chuyển chuột
English  
 
Copyright © 2010 Viet A Bank. Home Lên đầu trang