Hệ thống thông báo

Ngày cập nhật mới nhất vào ngày 21/04/2016 lúc 18:22

Bạn đang đứng tại: Hệ thống thông báo

Chúng tôi cung cấp 3 loại thông báo eBanking Việt Á:

1. Thông báo biến động số dư tài khoản qua SMS

 - Chỉ gửi đến số điện thoại di động đã đăng ký của khách hàng và cung cấp thông tin  biến động số dư tài khoản không kỳ hạn.

 - Quý khách có thể đăng ký nhiều số điện thoại khác nhau trên tài khoản chỉ định tại quầy ngân hàng.

 - Chúng tôi luôn cố gắng để thông báo đến quý khách lập tức nhưng thông báo có thể bị trễ hoặc bị chặn do những yếu tố khách quan vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (chẳng hạn như lỗi hệ thống hoặc gửi sai số điện thoại). Chúng tôi không đảm bảo thông báo đến đúng lúc, nội dung của thông báo có thể bị quá hạn từ lúc gửi cho đến lúc nhận bởi những hoạt động trên tài khoản đang kích hoạt thông báo hoặc trì hoãn trong lúc gửi dữ liệu trong khi có sự thay đổi từ hệ thống.

 - Quý khách đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự trì hoãn, lỗi đường truyền, hoặc gửi không đúng số điện thoại cho bất cứ thông báo nào;  hay bất kỳ sai sót trong nội dung thông báo hoặc bất kỳ hành động can thiệp từ bên thứ ba ảnh hưởng đến nội dung thông báo. 

 - Trường hợp điện thoại di động của Quý khách thay đổi, Quý khách có trách nhiệm đề nghị thay đổi thông tin với chúng tôi.

2. Thông báo tự động trên Internet banking

 - Quý khách nhận được các tin tức, dịch vụ mới, các chương trình khuyến mãi... trên giao diện internet banking.

 - Hệ thống tự động thông báo các giao dịch đang chờ duyệt theo từng cấp duyệt đến đúng người duyệt chỉ định đã thiết lập cho Khách hàng Doanh nghiệp mà không cần phải thiết lập, vì vậy, người duyệt sử dụng trên màn hình internet banking có thể nhận biết và cập nhật thông tin nhanh chóng.

3. Thông báo tự động qua email

 - Chỉ gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của khách hàng và cung cấp các thông tin thông báo quan trọng về biến động số dư tài khoản, sao kê định kỳ hằng ngày, hằng tuần, vượt quá hạn mức chuyển khoản hoặc vượt giới hạn số dư.

 - Quý khách có thể thiết lập các thông báo mới, hoặc hủy bỏ dựa trên tài khoản chỉ định.

 - Chúng tôi luôn cố gắng để thông báo đến quý khách lập tức nhưng thông báo có thể bị trễ hoặc bị chặn do những yếu tố khách quan vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (chẳng hạn như lỗi hệ thống hoặc gửi sai địa chỉ email). Chúng tôi không đảm bảo thông báo đến đúng lúc, nội dung của thông báo có thể bị quá hạn từ lúc gửi cho đến lúc nhận bởi những hoạt động trên tài khoản đang kích hoạt thông báo hoặc trì hoãn trong lúc gửi dữ liệu trong khi có sự thay đổi từ hệ thống.

 - Quý khách đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự trì hoãn, lỗi đường truyền, hoặc gửi không đúng địa chỉ email cho bất cứ thông báo nào; hay bất kỳ sai sót trong nội dụng thông báo hoặc bất kỳ hành động can thiệp từ bên thứ ba ảnh hưởng đến nội dung thông báo.

 - Bởi vì các thông báo không mã hóa, bất cứ ai cũng có thể đọc được vì vậy chúng tôi không bao giờ đính kèm mật khẩu hoặc thông tin toàn bộ về số tài khoản. Tuy nhiên, thông báo đính kèm tên và một số thông tin về tài khoản của Quý khách phụ thuộc vào loại thông báo mà Quý khách đã thiết lập.

 - Trường hợp địa chỉ email của Quý khách thay đổi, Quý khách có trách nhiệm đề nghị thay đổi thông tin với chúng tôi.

 - Ngân hàng Việt Á không thu phí gửi thông báo qua email, vui lòng lưu ý rằng nội dung thông tin có phí (nếu có) là liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ.

- Quý khách có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp an toàn bảo mật thông tin.