Quy định dịch vụ

Ngày cập nhật mới nhất vào ngày 09/11/2015 lúc 08:22

Căn cứ theo Điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ N gân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Việt Á đã được đăng tải trên website của Ngân hàng tại địa chỉ https://ebanking.vietabank.com.vn/policies/ib/term.html , VietABank ban hành Quy định thanh toán trực tuyến qua Ngân hàng điện tử của VietABank. Quy định thanh toán trực tuyến này là một phần không tách rời Điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Việt Á.

Điều 1. Một số định nghĩa:

1.1. Thanh toán trực tuyến: là dịch vụ do Ngân hàng TMCP Việt Á xây dựng giúp Khách hàng là chủ tài khoản Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VND của VietABank thực hiện các giao dịch mua hàng hóa dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ và thanh toán trên các Kênh giao dịch điện tử Internet Banking và Mobile Banking của VietABank.

1.2. Khách hàng: là cá nhân có Tài khoản tại VietABank; có sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ; chấp nhận thanh toán trực tuyến bằng Tài khoản thông qua Kênh giao dịch điện tử của VietABank.

1.3. Tài khoản: là Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn VND (TK TGTTKKH VND) của Khách hàng được mở tại VietABank với mục đích thực hiện các giao dịch tài chính hoặc thanh toán trên Kênh giao dịch điện tử theo quy định của VietABank. Tài khoản này do VietABank tạo và quản lý.

1.4. Nhà cung cấp: là đối tác của VietABank, có hệ thống kỹ thuật kết nối với hệ thống kỹ thuật của VietABank để xử lý và truyền dữ liệu điện tử về các giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của Khách hàng đến hệ thống VietABank và tiếp nhận các dữ liệu từ hệ thống của VietABank chuyển đến.

1.5. Website thương mại điện tử là kênh phân phối, cung cấp hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trong môi trường mạng Internet.

1.6. Lệnh thanh toán: là các yêu cầu của Khách hàng để ra lệnh cho VietABank và Nhà cung cấp xử lý các giao dịch Thanh toán trực tuyến trên Kênh giao dịch điện tử.

Điều 2. Điều kiện sử dụng thanh toán trực tuyến qua Ngân hàng điện tử của VietABank:

2.1. Khách hàng có Tài khoản Tiền Gởi Thanh Toán Không Kỳ Hạn VNĐ (gọi chung là Tài Khoản) mở tại VietABank;

2.2. Tài khoản của Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử;

2.3. Hạn mức và số dư trong tài khoản của Khách hàng đủ để thanh toán đơn hàng.

Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm của VietABank:

3.1. VietABank là trung gian thực hiện Lệnh thanh toán giữa Khách hàng và Nhà cung cấp (bằng cách trích tiền từ tài khoản của Khách hàng chuyển trả vào tài khoản Nhà cung cấp ).

3.2. VietABank chỉ thực hiện thanh toán khi nhận được Lệnh thanh toán từ Khách hàng và số dư trong tài khoản phải đủ để thực hiện Lệnh thanh toán.

3.3. VietABank chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo thanh toán đúng số tiền bằng giá trị của đơn hàng mà Khách hàng yêu cầu.

3.4. Trong trường hợp có khiếu nại giữa Khách hàng và Nhà cung cấp , VietABank sẽ giải quyết các khiếu nại theo các quy định tại các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của VietABank, theo quy định pháp luật và theo thỏa thuận hợp pháp giữa Khách hàng và Nhà cung cấp .

Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của Nhà cung cấp:

4.1. Nhà cung cấp có quyền khiếu nại với VietABank khi thấy việc thanh toán tiền không đúng như đã yêu cầu.

4.2. Nhà cung cấp được VietABank báo Có tiền vào Tài khoản.

4.3. Nhà cung cấp phải đảm bảo hàng hóa được giao đúng như đã thông báo với Khách hàng.

4.4. Định kỳ thông báo cho VietABank danh sách các Website thương mại điện tử đã hợp tác với Nhà cung cấp để VietABank thông tin cho Khách hàng trên các phương tiện truyền thông của VietABank.

4.5. Nhà cung cấp đảm bảo các thông tin liên quan đến hàng hóa dịch vụ (chất lượng, xuất xứ, nhà phân phối (nếu có), giá bán, chính sách bán hàng, giao hàng/ vận chuyển...) cung cấp đầy đủ trên Kênh phân phối hàng hóa - dịch vụ của Nhà cung cấp như là một điều khoản trong chính sách bán hàng, cung cấp dịch vụ; được Khách hàng xác nhận đồng ý trước khi thực hiện việc thanh toán cho giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ.

Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm của Khách hàng:

5.1. Khách hàng có quyền khiếu nại với VietABank khi thấy việc thanh toán tiền không đúng như đã yêu cầu.

5.2. Khách hàng có quyền khiếu nại với Nhà cung cấp khi hàng hóa được giao, dịch vụ cung cấp không đúng yêu cầu của mình.

5.3. Khách hàng có trách nhiệm phối hợp với Nhà cung cấp hoặc VietABank để giải quyết các khiếu nại đã nêu trên.

5.4. Khách hàng thực hiện đúng các quy trình thanh toán trực tuyến theo quy định của VietABank.

Điều 6. Điều khoản miễn trách nhiệm:

VietABank được quyền miễn trách nhiệm đối với việc giao dịch thanh toán của Khách hàng không thành công trong các trường hợp sau đây:

6.1. Tình trạng gián đoạn do dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa; lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet; lỗi kết nối do nguyên nhân từ phía Tổng đài.

6.2. Các trường hợp lỗi hệ thống do nguyên nhân bất khả kháng ngoài phạm vi kiểm soát của VietABank;

6.3. Khách hàng thực hiện sai quy trình thanh toán trực tuyến do VietABank quy định, nhập không chính xác các thông tin về tài khoản thẻ thanh toán, sai mật khẩu xác nhận và các lỗi khác thuộc về Khách hàng.

6.4. Tại thời điểm VietABank thực hiện giao dịch theo Lệnh thanh toán của Khách hàng, số tiền còn lại trong Tài khoản của Khách hàng không đủ để thực hiện giao dịch thanh toán và/hoặc số tiền yêu cầu thanh toán vượt quá hạn mức giao dịch do VietABank quy định tại thời điểm VietABank thực hiện giao dịch theo Lệnh thanh toán của Khách hàng.

6.5. VietABank không chịu trách nhiệm với sự sai sót các thông tin trong yêu cầu thanh toán của Khách hàng do Khách hàng nhập sai thông tin dẫn đến giao dịch thanh toán bị nhầm lẫn.

Cần thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng – Ngân hàng TMCP Việt Á

Hotline: 1900 555 590