VietAbank eBanking: đơn giản, rõ ràng.

Ngày cập nhật mới nhất vào ngày 21/11/2014 lúc 18:22

Bạn đang đứng tại: Tổng quan

Không có vấn đề gì khi bất cứ lúc nào bạn muốn xem tổng quan các tài khoản của bạn, hay khi thực hiện giao dịch tài chính 1 cách an toàn và rõ ràng đến như vậy, VAB eBanking làm cho các giao dịch của bạn dễ dàng và tiện lợi nhất.

Những tính năng nổi bật

 • Nhật ký giao dịch tài chính của bạn
 • Thông tin tài khoản không kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm, tài khoản vay, tài khoản VISA,...
 • Thông báo biến động số dư qua SMS
 • Chuyển khoản định kỳ, chuyển khoản theo lô, chuyển khoản liên ngân hàng tức thời,...
 • Thanh toán hóa đơn hầu hết các dịch vụ

Tổng quan tài khoản

 • Xem tổng quan các tài khoản hiện hữu của khách hàng nhanh chóng và dễ dàng.
 • Khách hàng xem chi tiết thông tin tài khoản.
 • Tìm kiếm đa dạng hóa tiêu chí trên lịch sử biến động số dư.
 • Trực tiếp xem lại nhật ký giao dịch mà chính khách hàng đã thực hiện trên màn hình lịch sử.

Chuyển khoản

 • Làm giao dịch chuyển khoản nhanh chóng và an toàn trên mọi máy tính.
 • Hỗ trợ lập lịch chuyển khoản trong tương lai
 • Hỗ trợ chuyển khoản theo lô với danh sách lên đến 65353 dòng (theo từng thời điểm)
 • Xem lại lịch sử chuyển khoản định kỳ (các lịch lập), và lịch sử của lô

Thanh toán hóa đơn

 • Thanh toán hóa đơn hầu hết các dịch vụ tức thì và trực tiếp.
 • Thể hiện số tiền thanh toán trực tiếp đến khách hàng.
 • Hỗ trợ thể hiện các mẫu hóa đơn hướng dẫn nhập mã khách hàng (hoặc là mã hóa đơn trong một số trường hợp).

Lập duyệt giao dịch tài chính

 • Doanh nghiệp thực hiện phân cấp độ quyền xét duyệt giao dịch.
 • Xem lịch sử các giao dịch và trạng thái duyệt.
 • Doanh nghiệp thực hiện duyệt giao dịch trên tài khoản, chức năng hoặc chậm chí trên hạn mức tiền xét duyệt.